• Showing 1-5 of 5 projects in HỆ BƠM TOÀ NHÀ

 Bơm ly tâm đa tầng cánh cấp nước sạch ESPA ASPRI 45 5N Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 9m.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                   …

 Hệ bơm tăng áp tự động có biến tần Ứng dụng Cấp nước sạch tự động cho sinh hoạt. Có thể điều chỉnh áp suất làm việc. Vật liệu Multi: Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox…

 Hệ bơm tăng áp tự động có biến tần Ứng dụng Cấp nước sạch tự động cho sinh hoạt. Có thể điều chỉnh áp suất làm việc. Vật liệu Multi và Multi VE: Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ Inox AISI 304. Trục bơm…

 Hệ bơm tăng áp tự động có biến tần Ứng dụng Cấp nước sạch tự động cho sinh hoạt. Có thể điều chỉnh áp suất làm việc. Vật liệu Multi và Multi VE: Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ Inox AISI 304. Trục bơm…

 Hệ bơm tăng áp tự động có biến tần Ứng dụng Cấp nước sạch tự động cho sinh hoạt. Có thể điều chỉnh áp suất làm việc. Vật liệu Multi và Multi VE: Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ Inox AISI 304. Trục bơm…

  • Showing 1-5 of 5 projects in HỆ BƠM TOÀ NHÀ