• Showing 1-8 of 8 projects in BƠM TRỤC NGANG

 Bơm ly tâm đa tầng cánh cấp nước sạch tự động Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Phù hợp cho văn phòng, nhà nghỉ vừa và nhỏ. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 2m. Áp suất khởi động: 2 bar   Vật liệu Thân…

 Bơm ly tâm đa tầng cánh cấp nước sạch ESPA ASPRI 45 5N Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 9m.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                   …

 Bơm chân không cấp nước sạch ESPA Delta Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 9m.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được làm từ        Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI…

 Bơm bán chân không đa tầng cánh cấp nước sạch ESPA Prisma 15 Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 2m.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                   …

 Bơm ly tâm đa tầng cánh cấp nước sạch Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 2m.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ Inox AISI…

 Hệ bơm tăng áp tự động bao gồm Prisma và Pressdrive 05 Ứng dụng Bơm nước sạch Tự Động phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 2m.                                   …

 Bơm ly tâm đa tầng cánh cấp nước sạch ESPA Tecno Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Tự mồi lên tới 2m.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được làm từ        Inox AISI 304. Trục bơm làm…

 Bơm ly tâm đa tầng cánh, 100% thép không gỉ Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn.   Vật liệu Thân bơm, bộ khuếch tán và cánh bơm làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 431. Phớt bơm đơn. Vỏ động…

  • Showing 1-8 of 8 projects in BƠM TRỤC NGANG