• Showing 1-10 of 10 projects in BƠM NƯỚC THẢI

Bơm chìm hút nước thải Ứng dụng Di dời và thoát nước thải chứa chất rắn.Vật liệu Thân bơm và cánh bơm làm từ gang. Trục bơm làm từ Inox AISI 420. Phớt cơ khí. Gioăng làm từ cao su NBR. Phụ kiện Bao gồm cút ống 90° . Model MA: Bao gồm công tắc phao…

Bơm chìm hút nước thải Ứng dụng Di dời và thoát nước thải.   Vật liệu Thân bơm  được làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 420. Cánh bơm làm từ technopolymer. Đầu hút và đầu trả làm từ gang Phớt cơ khí. Gioăng làm từ cao su NBR.   Phụ kiện Bao gồm…

Bơm chìm hút nước thải Ứng dụng Di dời và thoát nước thải.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 420.                      Đầu hút làm…

Bơm chìm di động hút nước thải ESPA Vigicor 150  Ứng dụng Di dời, thoát nước thải trong hầm, nhà để xe, gia đình, chung cư.    Vật liệu Thân bơm làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 420.                       Đầu hút…

Bơm chìm di động hút nước thải ESPA VX V 1100AS Ứng dụng Di dời, thoát nước thải trong hầm, nhà để xe, gia đình, chung cư.   Vật liệu Thân bơm làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 420.                      Đầu trả…

Bơm chìm di động hút nước thải ESPA VX 750AS Ứng dụng Di dời, thoát nước thải trong hầm, nhà để xe, gia đình, chung cư, ao hồ.   Vật liệu Thân bơm làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 420.                     …

Bơm chìm di động hút nước thải ESPA VG V 750AS Ứng dụng Di dời, thoát nước thải trong hầm, nhà để xe, gia đình, trung cư, ao hồ.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ technopolymer. Trục bơm làm từ Inox…

Bơm chìm di động hút nước thải ESPA VG 400AS Ứng dụng Di dời, thoát nước thải trong hầm, nhà để xe, bể bơi   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ technopolymer. Trục bơm làm từ Inox AISI 420. Phớt cơ khí….

Bơm chìm di động hút nước thải Ứng dụng Thoát nước thải và chống ngập cho phòng máy, tầng hầm.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ technopolymer. Trục bơm làm từ Inox AISI 420. Vòng đệm kín. Gioăng làm từ cao…

 Bơm chìm di động hút nước thải Ứng dụng Thoát nước thải và chống ngập cho phòng máy.   Vật liệu Thân bơm và cánh bơm được                    làm từ technopolymer. Trục bơm làm từ Inox AISI 420. Vòng đệm kín. Gioăng làm từ cao su NBR….

  • Showing 1-10 of 10 projects in BƠM NƯỚC THẢI