• Showing 1-4 of 4 projects in BƠM HỎA TIỄN

Bơm Giếng Khoan 4” ESPA Saturn 4 03 13 Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Bơm nước giếng khoan   Vật liệu Thân bơm  được làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 316. Bộ khuếch tán và cánh làm từ…

Bơm Giếng Khoan 4” ESPA Saturn 4 03 10  Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn. Yên tĩnh. Bơm nước giếng khoan   Vật liệu Thân bơm  được làm từ Inox AISI 304. Trục bơm làm từ Inox AISI 316. Bộ khuếch tán và cánh làm từ…

 Bơm chìm đa tầng cánh cho giếng khoan và bể ngầm ESPA Acuaria 07N Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn.  Phù hợp cho giếng khoan, ao hồ và bể chứa. Vật liệu Thân bơm, đầu hút, đầu xả, bộ lọc và cánh bơm được…

 Bơm chìm đa tầng cánh cho giếng khoan và bể ngầm Ứng dụng Bơm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và làm vườn.  Phù hợp cho giếng khoan, ao hồ và bể chứa. Vật liệu Thân bơm, bộ lọc và cánh bơm được làm từ Inox AISI 304.     …

  • Showing 1-4 of 4 projects in BƠM HỎA TIỄN